ร่วมสนับสนุนสื่อเพื่อสังคมที่ดี

ไวท์แชนแนลทำงานได้ จากการสนับสนุนของคุณ

เงินซะกาตขับเคลื่อนสังคม

ด้วยการบริจาคซะกาตเราจึงมีสื่อคุณภาพ พร้อมเนื้อหาสู่ความดีงามอย่างไม่รู้จบ

บริจาคทำงานศาสนากับเรา

42 รายการคุณภาพ/สัปดาห์ ส่งต่อประโยชน์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

10

+

ปีที่ดำเนินการ

117,000,000

+

ยอดวิวในช่อง Youtube

1,000,000

+

ผู้ติดตามโซเชียล

12,000

+

ผู้บริจาคสนับสนุน

ต่อต้านสิ่งร้ายที่กระจายในสังคม

การร่วมบริจาคเงินในวันนี้ของคุณ จะกลายเป็นพลังผลักดันในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการผลิตสื่ออิสลามที่น่าสนใจ สร้างความเข้าใจให้กับสังคมให้สามารถบริโภค เรื่องศีลธรรมศาสนา และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยเนื้อหารายการต่าง ๆ ของไวท์แชนแนล มีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทุกพื้นฐานความเข้าใจศาสนาแตกต่างกัน

การบริจาคของคุณ จะสร้างผลบุญไม่สิ้นสุดให้กับคุณ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อินชาอัลลอฮ

เพื่อรักษาความเป็นอิสระไวท์แชนแนลไม่รับเงินสนับสนุนจากบริษัทหรือรัฐบาลใดๆ  ดังนั้นความช่วยเหลือจากคุณจะช่วยให้เราสามารถใช้วิธีการที่สร้างสรรค์อย่างสันติ ผลิตสื่อโดยไม่มีการควบคุมหรือกดดัน และมีความต่อเนื่องในการทำงานอย่างเต็มที่

นั่นคือเหตุผลที่เงินบริจาคของคุณสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานีของเรา

บริจาคช่วย White Channel donate

หมายเหตุ

การทำงานของไวท์แชนแนลสามารถรับซะกาตได้ โดยอยู่ในกลุ่มผู้ทำงานศาสนาในหนทางของอัลลอฮ และการบริจาคเป็นศอดอเกาะฮฺ ญารียะฮ ที่เงินบริจาคของท่านยังถ่ายทอดความรู้ ผ่านทางสื่อ ออนไลน์ ที่ยังมีผู้รับชมต่อไปจนกว่า ระบบอินเตอร์เน็ตจะไม่มีในโลกใบนี้

**ศอดอเกาะฮฺ ญารียะฮ คือ ทานไหลรินได้ผลบุญอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำบุญที่ดีที่สุด



"กำไร" ที่ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยตัวเลข

เงินบริจาคของท่าน ไวท์แชนแนลเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง?

ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากไวท์แชนแนล คืออะไร?

โรงเรียนของครอบครัว

error: Content is protected !!